VETVEM

En arbetssökande som inte berättar allt – en affärspartner som tar ”för mycket” betalt - en anställd med för många eller olämpliga sidoaktiviteter - en vinnare av upphandlingen som dömts för bedrägeri - en underleverantör som inte har rörelsekapital...

 

Felaktiga affärsbeslut kostar årligen företag och organisationer hundratals miljoner kronor visar bland annat undersökningar från Stockholms Handelskammare. En misslyckad anställning kan innebära stora förluster i tid och pengar. En på förhand ”säker” företagsaffär kan få förödande ekonomiska konsekvenser. Orsakerna till felaktiga affärsbeslut beror oftast på bristande förutsebarhet eller avsaknaden av relevanta fakta.


iScreen erbjuder omfattande svar på frågor rörande personer eller företag. En väl genomförd bakgrundskontroll kan betyda att du som företagare undviker dyrbara misstag i dina affärsrelationer. När det är dags att fatta beslut kan du förfoga över en rapport där fler än 5.500 uppgifter om personer eller företag från flera hundra svenska myndigheter är kontrollerade. 


Vi hjälper dig fram till ett tryggare beslut, det viktiga för oss är att du VETVEM.

 

Få tillgång till detaljerad information om våra produkter på nätet. Ansök om att bli Affilierad här. Funktionen är kostnadsfri.

 

RÄTT KÄLLA SÄKER KÄLLA
INGA SPÅR

 

OUR KNOWHOW

YOUR KNOWWHO